Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 7 Giá Trị Cao

Mã giảm giá shopee mới nhất giá trị cao đến cho khách hàng, áp dụng cho mọi ngành hàng tháng 05/2019 đang bán trên Shopee Việt Nam | Mã Giảm Giá Shopee tháng 05/2019, Voucher Shopee khuyến mãi HOT Danh mục tổng hợp mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất trong tháng.

Chi Tiết: Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 5 Giá Trị Cao

Điện tửELTG2505%Voucher giảm 5% tối đa 250K cho đơn từ 3 triệu. Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 30/04/2019.5/1/2019https://shopee.vn/m/dien-tu-tra-gop
Điện tửELLARGE10%Voucher giảm 10% tối đa 300K cho đơn từ 1 triệu. Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 30/04/2019.5/1/2019https://shopee.vn/m/dien-may-shopee
Điện tửELMTPKVoucher giảm 30k cho đơn hàng từ 300k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019.5/1/2019https://shopee.vn/mt-topphukienmay-col.52642
Thời trangTRAM39915%Voucher giảm 15% cho đơn từ 399k. Áp Dụng từ 01/05 – 17/05/20195/1/2019https://shopee.vn/tramy139
Thời trangGIAYXINHS20kVoucher giảm 20k cho đơn từ 200k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/giayxinh.shop
Thời trangWSMAY20kVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/collections/171941/
Thời trangLEMIMAY2020KVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/leminh_1989
Thời trangLUABLB20K20KVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/luabang
Thời trangMINDO2020KVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/mindohouse.
Thời trangLAMPFT20K20KVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/lamphuong92
Thời trangGIRL1010%Voucher giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/girlievietnam
Thời trangMERLY20K20KVoucher giảm 20k cho đơn từ 199k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/merlyshoe
Thời trangEROS051910%Voucher giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150kK, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/erosska
Thời trangSUND30K30KVoucher giảm 30k cho đơn từ 250k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/sunday_shoes
Hàng tiêu dùngMEDI2020KVoucher giảm 20k cho đơn từ 499k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/mediheal_officialstore
Hàng tiêu dùngBEAUXIXON15KVoucher giảm 15k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/beautybuffetvietnam
Hàng tiêu dùngEVOLSUMMER10KVoucher giảm 10k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/evoluderm.vn
Hàng tiêu dùngCALLSUMMER10KVoucher giảm 10k cho đơn từ 99k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/callibelle
Hàng tiêu dùngARCANCIL25KVoucher giảm 25k cho đơn từ 99k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/arcancil
Thời trangMA05Hoàn 10% XuNhập mã MA05 hoàn 10% giá trị đơn hàng ( tối đa 20K xu) cho đơn hàng từ 99k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam
5/1/2019https://shopee.vn/Th%E1%BB%9Di-Trang-Nam-cat.78
Thời trangMA0515Hoàn 15% XuNhập mã MA0515 hoàn 15% giá trị đơn hàng ( tối đa 30K xu) cho đơn hàng từ 150k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam
5/1/2019https://shopee.vn/collections/171811/
Thời trangMAMALL05Hoàn 15% XuNhập mã MAMALL05 hoàn 15% giá trị đơn hàng ( tối đa 50K xu) cho đơn hàng từ 200k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam – MALL
5/1/2019https://shopee.vn/mall/Th%E1%BB%9Di-Trang-Nam-cat.78
Thời trangPIGO0519A10kNhập mã PIGO0519A giảm 10k cho đơn hàng từ 200k5/1/2019https://shopee.vn/pigofashion
Thời trangDOVUT510%Nhập mã DOVUT5 giảm 10% cho đơn từ 99k tối đa 30k.5/1/2019https://shopee.vn/shop/66067572/search?page=0&sortBy=sales
Thời trangSHOP75095%Nhập mã SHOP7509 giảm 5% cho đơn hàng từ 300K tối đa 30K5/1/2019https://shopee.vn/shop/14954827/search
Thời trangNHAT08035%Nhập mã NHAT0803 giảm 5% cho đơn hàng từ 200K tối đa 25K5/1/2019https://shopee.vn/nhatgucci_0803
Thời trangYENK1010%Nhập mã YENK10 giảm 10% cho đơn hàng từ 150k tối đa 20k5/1/2019https://shopee.vn/yenkhong.tcl
Thời trangWTCHCASIO12%Giảm 12% tối đa 100k cho đơn bất kì, áp dụng cho sp shop donghochinhhangcasio và dongho247.vn5/1/2019https://shopee.vn/collections/170552/
Thời trangWTCHMAY12%Giảm 12% tối đa 30k cho đơn bất kì, ngành hàng Đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/%C4%90%E1%BB%93ng-H%E1%BB%93-cat.9607
Thời trangNARMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/naraw
Thời trangSMIMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/smile_watches
Thời trangSKYMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/skyfashion88
Thời trangBAOMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/baoanhshop2017
Thời trangCRNMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/crnairawatch
Thời trangKIAMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/kia_watches
Thời trangDONMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/dongho_chinhhieu
Thời trangLYMMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/lymhome
Thời trangHOTMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/hotfashion
Thời trangBUSMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/business_watch
Thời trangLABMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/labogini_watch
Thời trangSANMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/santafe_watches
Thời trangBUKMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/buk_watch
Thời trangCUEMAY50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/cuena_watch
Thời trangSHENG50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/shengke_watch
Thời trangAUWAT50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/authentic_watches
Thời trangTOPWAT50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/topwatches
Thời trangZENWAT50K15%Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/zen_watch
Thời trangWTCHVIPMAY12%Giảm 12% tối đa 100k cho đơn bất kì, áp dụng cho sp Shopee Mall Đồng hồ5/1/2019https://shopee.vn/mall/%C4%90%E1%BB%93ng-H%E1%BB%93-cat.9607
Điện tửELTHENHO10K0Voucher giảm 10k cho đơn hàng từ 99k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019.5/1/2019https://shopee.vn/search?collection=71115
Điện tửELCAPK10%Voucher giảm 10% tối đa 25k cho đơn hàng từ 200k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019.5/1/2019https://shopee.vn/search?smtt=202.30107&collection=107414
Hàng tiêu dùngCIRACLE1010%Voucher giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 100k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/ciracle_officialstore
Hàng tiêu dùng365ON9KVoucher giảm 9K cho đơn hàng từ 199k, áp dụng từ 18/4/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/365online
Hàng tiêu dùngMINHGIA1010KVoucher giảm 10K cho đơn hàng từ 250k, áp dụng từ 18/4/2019 đến 18/5/20195/1/2019https://shopee.vn/minh.minh.hang
Hàng tiêu dùngPHUKOTO1010KVoucher giảm 10K cho đơn hàng từ 220k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/phukiendochoioto
Hàng tiêu dùngPHIHNABI5KVoucher giảm 5K cho đơn hàng từ 199k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/phihuyen123
Hàng tiêu dùngGIAD865KVoucher giảm 5K cho đơn hàng từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/giadungthanhly
Hàng tiêu dùngCOSKOSE1515kNhập mã COSKOSE15 giảm ngay 15K cho đơn hàng từ 99K của shop kose_officialstore5/1/2019https://shopee.vn/kose_officialstore
Hàng tiêu dùngROSETTE220kVoucher giảm 20k cho đơn hàng từ 300k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/20195/1/2019https://shopee.vn/rosette_officialstore
Hàng tiêu dùngVACO1111kVoucher giảm 11k cho đơn từ 298k từ 1/5 đến 31/55/1/2019https://shopee.vn/vacosi_officialstore
Hàng tiêu dùngCOSSUKIN520%Voucher giảm 30k cho đơn hàng từ 150k từ 1/5 đến 15/55/1/2019https://shopee.vn/sukinvietnam_officialstore
Hàng tiêu dùngTHER3030kVoucher giảm 30k cho đơn từ 290k5/1/2019https://shopee.vn/therucy_officialstore
Hàng tiêu dùngHIRU1010kVoucher giảm 10k cho đơn hàng bất kì áp dụng từ 1/5 đến 15/55/1/2019https://shopee.vn/hiruscar_vietnam
Thời trangJERRY201520KVoucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/20195/1/2019https://shopee.vn/jerryshop0801
Hàng tiêu dùngCOSLEMON1515kNhập mã COSLEMON15 giảm ngay 15K cho đơn hàng từ 139K của shop lemonade_officialstore5/1/2019https://shopee.vn/lemonade_officialstore
Hàng tiêu dùngCOSLIME1525KNhập mã COSLIME15 giảm ngay 25K cho đơn hàng từ 249K của shop limecosmetic5/1/2019https://shopee.vn/limecosmetic
Hàng tiêu dùngCOSRAINBOW20KNhập mã COSRAINBOW giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 150K của shop rainbowlaffair_officialstore5/1/2019https://shopee.vn/rainbowlaffair_officialstore
Hàng tiêu dùngTHEF2020K Voucher giảm 20k cho đơn từ 200k áp dụng từ 1/5 – 15/55/1/2019https://shopee.vn/thefacemall
Hàng tiêu dùngYVES515%Nhập mã YVES5 giảm 15% tối đa 50k cho ĐH từ 200k5/1/2019https://shopee.vn/yvesrocher_officialstorehcm
Thời trangW68MAY50K10%Giảm 10% tối đa 50k đơn bất kì5/1/2019https://shopee.vn/watch68
Thời trangROYALMAY20000000%Giảm 200k đơn từ 1 triệu5/1/2019https://shopee.vn/royalcrownauthentic
Thời trangSHENGKET510000000%Giảm 100k đơn từ 500k5/1/2019https://shopee.vn/shengke_officialstore
Thời trangKISSWATCH5000000%Giảm 50k đơn bất kì5/1/2019https://shopee.vn/kisswatch
Đời sốngCOMA300T510KGiảm 10k đơn từ 300k5/1/2019https://shopee.vn/comadecor
Đời sốngTAMA20T420KGiảm 20k đơn từ 200k5/1/2019https://shopee.vn/tamangroup
Hàng tiêu dùngCOSFAR30kGiảm 30k cho đơn từ 150k5/1/2019https://shopee.vn/farmasi_officialstore
Hàng tiêu dùngPAULA055%Giảm 5% cho đơn từ 99K5/1/2019https://shopee.vn/paulaschoice_officialstore
Thời trangTIME100K100KGiảm 100k cho đơn bất kì.5/1/2019https://shopee.vn/timexvietnam
Thời trangMASO515%Nhập mã MASO5 giảm 15% cho mọi giá trị đơn hàng, tối đa 30k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch5/1/2019https://shopee.vn/collections/165785/
Thời trangMASOMALL515%Nhập mã MASOMALL5 giảm 15% cho đơn hàng từ 150k, tối đa 50k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch5/1/2019https://shopee.vn/collections/172237/
Thời trang MASOHV05Nhập mã MASOHV05 giảm 50K cho đơn hàng từ 399k,áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch5/1/2019https://shopee.vn/collections/172237/
Hàng tiêu dùngFRANFB20Giảm 20k cho đơn từ 199k của shop từ 1/5 -31/5 franciabeauty_officialstore5/1/2019https://shopee.vn/franciabeauty_officialstore
Hàng tiêu dùngOMRO5050kNhập mã OMRON50 giảm 50k cho ĐH từ 1tr55/1/2019https://shopee.vn/omron_official_store
Hàng tiêu dùngCOSVIBE10%Nhập mã COSVIBE hoàn xu 10% tối đa 50K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 250K.5/8/2019https://shopee.vn/m/sieu-sale-thang-nam-ruc-ro?smtt=201.36354
Hàng tiêu dùngCOSSHINE70KNhập mã COSSHINE giảm 70K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 1TR.5/8/2019https://shopee.vn/m/sieu-sale-thang-nam-ruc-ro?smtt=201.36354
Hàng tiêu dùngCOSNATURE20%Nhập mã COSNATURE giảm 20% tối đa 50K cho các sản phẩm FARMASI, đơn tối thiểu 150K.5/8/2019https://shopee.vn/m/uu-dai-farmasi?smtt=201.36372
Hàng tiêu dùngFMMUAHE10%Nhập mã FMMUAHE giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 199K.5/8/2019https://shopee.vn/m/ngay-cua-phai-dep?smtt=201.36344
Điện tửELSAPSAN4410%Nhập mã ELSAPSAN44 hoàn xu 10% tối đa 44K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 144K.5/8/2019https://shopee.vn/m/thu-4-sap-san?smtt=201.36353
Điện tửELSAPSAN14414%Nhập mã ELSAPSAN144 hoàn xu 14% tối đa 144K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 844K.5/8/2019https://shopee.vn/m/thu-4-sap-san?smtt=201.36353
VTP1515KNhập mã VTP15 giảm 15K cho các sản phẩm VIETTEL POST.5/8/2019https://shopee.vn/m/uu-dai-Viettel-Post?smtt=201.36317

Bài viết này mục đích chính là tổng hợp lại tất cả những mã khuyến mãi, mã giảm giá Shopee VN, mã Coupon Shopee VN,Voucher giảm giá Shopee VN,cách lấy mã giảm giá Shopee VN,cách lấy mã coupon Shopee VN,cách lấy mã voucher Shopee VN,mã giảm giá Shopee VN,free ship Shopee VN khuyến mãi của Shopee VN,săn deal Shopee VN,giá tốt Shopee VN. được cập nhật hàng ngày để giúp mọi người mua được hàng với giá NGỌT nhất. Nhớ lưu lại trang này để ghé qua check deal mỗi sáng bạn nhé